ANBI in behandeling

Op dit moment is de aanvraag voor de ANBI-status van Wonderfeel in behandeling. Onderstaande gegevens geven u inzage in het functioneren van de Stichting Wonderfeel.
 

RSIN Stichting Wonderfeel
8202.30.388 

KvK-nummer
32143925

IBAN
NL03 ABNA0526445793

Adresgegevens
Postbus 59
1400 AB Bussum
info@wonderfeel.nl
t: 06 5383 4029 (bereikbaar op di en do)

Jaarcijfers
Kijk hier voor de jaarcijfers 2015.

Kijk hier voor de concept-jaarcijfers 2016.


Beleid
Kijk hier voor het beleidsplan 2017.