ANBI-status Stichting Wonderfeel

De Stichting Wonderfeel is sinds 1 januari 2017 in het bezit van een culturele ANBI-status, waarvan ook jij profiteert als je Vriend van Wonderfeel bent. De overheid stimuleert namelijk het doneren aan culturele instellingen door je te laten profiteren van extra belastingvoordeel: je gift wordt voor 125% in aanmerking genomen bij het opgeven van uw aftrekposten. Bereken hier het voordeel.
 
Onderstaande gegevens geven je inzage in het functioneren van de Stichting Wonderfeel.
 
RSIN Stichting Wonderfeel
8202.30.388 

KvK-nummer
32143925

IBAN
NL03 ABNA0526445793

Adresgegevens
Postbus 59
1400 AB Bussum
info@wonderfeel.nl
t: 06 5383 4029 (bereikbaar op ma t/m do)

Bestuur Stichting Wonderfeel (onbezoldigd)
Mei Li Vos, voorzitter
Richard Aznar Webster, penningmeester (wordt momenteel aangemeld bij KvK)
Bernd Damme, secretaris

---

Doelstelling conform statuten
De stichting heeft ten doel het verbreiden van klassieke muziek in de breedste zin des woords en voorts het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Beloningsbeleid
Het bestuur ontvangt geen vergoeding. De medewerkers zijn vooral vrijwilligers zonder beloning, maar de staf wordt gehonoreerd overeenkomstig hetgeen in de sector gebruikelijk is, waarvoor wordt aangesloten bij de CAO voor de Nederlandse theaters.

Jaarcijfers
Kijk hier voor de balans 2015 en hier voor de exploitatierekening 2015.
Kijk hier voor de balans 2016 en hier voor de exploitatierekening 2016.
Kijk hier voor de balans 2017 en hier voor de exploitatierekening 2017.
Kijk hier voor de exploitatierekening 2018.

Beleid
Kijk hier voor het beleidsplan 2017.

Activiteiten
Kijk hier voor een overzicht van activiteiten in 2015.
Kijk hier voor een overzicht van activiteiten in 2016.
Kijk hier voor een overzicht van activiteiten in 2017.
Kijk hier voor een overzicht van activiteiten in 2018.

ANBI-Logo