Jean Pierre Rawie

Slavist en eminence grise Jean Pierre Rawie (1951) publiceerde al vele alom geprezen dichtbundels, waaronder recent Handschrift. Eens een levensgenieter, met nare gevolgen, leeft hij nu in stolen time. Geen wonder dat dood, lijden en gemis in zijn werk prominent aanwezig zijn. Rawie noemde zijn eigen gedichten ‘wrochtsels’, wat behalve op bescheidenheid ook duidt op toegankelijke verzen. Mét een functie, want: “Een goed gedicht is onschadelijk gemaakte angst.” (NRC)