Maarja Nuut

A Cat Poised to Leap

Maarja Nuut – viool en stem

Traditionele dansmelodieën, liederen en verhalen uit Estland combineert ze met elektronica, waardoor oud en nieuw elkaar halverwege tegemoetkomen. De Estlandse violiste en vocaliste Maarja Nuut streeft naar de gespannen ontspanning van een kat die op punt staat een sprong te maken. Die Staat van Zijn zorgt dat ze altijd ‘in het moment’ kan blijven. Belangrijk, want: ‘Het is altijd nu: oude liederen zijn net zo actueel als improvisaties die een seconde geleden zijn bedacht.’