Simon Mulder

Voor Simon Mulder (1986), docent Oude Talen en promovendus in de historische taalkunde, zijn de Klassieken een enorme inspiratiebron. Niet alleen zijn poëzie modelleert hij naar dat voorbeeld, ook bij het voordragen uit eigen (of andermans) werk zijn de Antieken zijn leidraad. Met zijn Stichting Feest der Poëzie organiseert hij avonden met muziek, poëzie en theater. Bijvoorbeeld rond Oscar Wilde – met wie hij overigens een treffende gelijkenis vertoont.