Sponte Sua

Dornel, Bitti, Händel, Bach

Pablo Sosa – traverso
Asako Ueda – theorbe

Sponte Sua is bezig aan een snelle opmars: tijdens het Festival Oude Muziek Utrecht 2018 stonden ze in de Fabulous Fringe, en dit jaar in de Bach Academie van Brugge. Het Spaans-Japanse duo (hij traverso, zij theorbe) covert in hun optreden het achttiende-eeuwse Europa: Franse elegantie in Dornel, Italiaans vuur in Bitti en Duitse gründlichkeit in Händel en Bach. Sonates die toch minder van elkaar verschillen dan je zo zou denken, want ook toen al stond de Europese eenheid op de agenda.